Finanse przedsiębiorstwa

Kredyt a restrukturyzacja firmy

  Utrata płynności finansowej. Wezwania do zapłaty i brak zaufania wierzycieli. Przedsiębiorca przyparty do ściany.…